KOTONA!? -taidenäyttelyn avajaiset
4.7.2017 galleria Hoppa, Jyväskylä
Jukka Hämäläinen, Jyväskylän kaupunginvaltuutettu

Arvoisat Suomi 100 -hankkeen Yhdessä Koettua: KOTONA!? -näyttelyn avajaisvieraat, hyvät läsnäolijat. Minulla on erityisen suuri ilo ja kunnia avata tämä näyttely, myöhemmin kerron tarkemmin miksi.

Näyttelyn taiteilijat, ryhmät ja vetäjät ovat ottaneet näyttelyyn todella haastavan aiheen. Lasten ja nuorten huostaanotto sekä sijoittaminen on monimutkainen, arka ja vaikea asia tuoda esille, keskustella, saati kokea. Se on sitä ulkopuolisille aivan samoin kuin osallisille. Suomessa oli vuonna 2015 n. 1,5% lapsista ja nuorista sijoitettuna kodin ulkopuolelle joko lyhyt- tai pitkäaikaisesti. Tämä tarkoittaa lukuna vajaa 18 000. Jokainen näistä lapsista ja nuorista on kuitenkin oma tarinansa, ja tarina voi loppua joko huonosti tai onnellisesti. Yhteistä kuitenkin heille kaikille on, että elämä on lähtenyt luisumaan pahasti sivuraiteille ja syitä on monia.

Sijoitettujen ja huostaanotettujen määrä on ollut viime vuodet laskussa, mutta huolestuttavina tässä on se, että lasten ja nuorten pahoinvointi on kuitenkin lisääntymään päin. Tämä kertoo mielestäni siitä, että yhteiskunta alimitoittaa tämän erittäin tärkeän asian hoidon. Kuten monet muutkin yhteiskunnan säästöt johtavat ennen pitkää ongelmien lisääntymiseen ja menojen kasvuun. Talous on kuitenkin loppujen lopuksi pieni ongelma siihen verrattuna millaista hätää ja kärsimystä nämä säästöt aiheuttavat heikoimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille, joihin huostaanotetut ja sijoitetut lapset sekä nuoret kuuluvat kärkipäässä. Jos nämä elämäntaipaleensa alkupäässä olevat ihmiset eivät saa tarvitsemaansa apua, on seurauksena syrjäytyminen ja osattomuus yhteiskunnasta. Yhteiskunnan suurimmat ongelmat eli työttömyys, mielenterveysongelmat ja päihteiden käyttö ovat suoraa seurausta siitä, ettei lapselle tai nuorelle ole taata asiallista ja turvallista polkua aikuisuuteen. Valitettavasti yhä useammalla kodilla ei tänä päivänä ole tätä mahdollisuutta tarjota, ja siksi huostaanotto sekä sijoittaminen kodin ulkopuolelle on erittäin tärkeä vaihtoehto. Syy ongelmiin ei aina ole ihmisissä, vaan joskus olosuhteissa, ja siksi tämä aihe on erittäin kipeä ja arka.

Siitä tulemmekin takaisin tähän näyttelyyn ja toiseen ulottuvuuteen, josta haluan myös teille kertoa. Kulttuuri ja taide ovat yksi sivistyneen hyvinvointiyhteiskuntamme kulmakiviä. Niiden avulla ihmiset välittävät ja peilaavat toisilleen kokemuksia yhteiskunnastamme. Kulttuuri ja taide ovat voimaannuttajia sekä tekijöilleen että kokijoilleen. Mitä vaikeampia aiheita me voimme nähdä, kokea sekä oppia kulttuurin ja taiteen kautta, sitä vähemmän meidän tarvitsee toivottavasti kokea näitä ongelmia aidosti yhteiskunnassamme. Yksikin ymmärretty kokemus voi viedä monella tapaa yhteiskuntaamme parempaan suuntaan. Kokea siis asiat toisten esittäminä tai kertoa omat kokemuksensa puettuna ne kuvataiteeksi, kirjallisuudeksi, musiikiksi, teatteriksi, jne.

Kulttuuri ja taide eivät varmasti tule ihan ensimmäisenä tarpeena mieleen syrjäytymisvaarassa olevalle lapselle tai nuorelle. Mutta uskokaa minua, niiden mahdollisuuksien tarjoaminen saattaa johtaa heidän elämänpolkunsa vaikka millaisiin onnistumisiin. Parhaimmillaan pelastaa ihmiselämän.

Aluksi lupasin kertoa, miksi tämän näyttelyn avaaminen minulle on erityisen suuri ilo ja kunnia. Arvoisat näyttelyn avajaisvieraat, hyvät läsnäolijat. Minä olen saanut kokea hyvän ja tasapainoisen aikuisuuden. Olen joillain mittareilla menestynyt jopa todella hyvin. Mutta olen joskus ollut syrjäytymisvaarassa oleva huostaanotettu ja kodin ulkopuolelle sijoitettu nuori. Nuori, joka vielä omilleen lähtiessään oli pitkään hukassa, kunnes löysi harrastuksen teatterin ja musiikin parista. Sain kokea onnistumisia ja yhteisöllisyyttä. Itsetuntoni kohosi ja pääsin mukaan normaaliin elämään. Toivon, että tämä näyttely avaisi omalta osaltaan mahdollisimman monen silmät ja sydämet näkemään, miten tärkeistä asioista täällä viestitetään ja mitä tämä kaikki joillekin meistä tarkoittaa. Tämän myötä toivotan runsasta kävijämäärää ja oivaltavia kokemuksia heille. Kuten myös meille kaikille jo paikan päälle saapuneille. Omalta osaltani toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi.