Keskustelu rakkauden merkityksessä lastensuojelussa nosti esiin myös vanhempien päihdeongelmat. Yksi mahdollinen syy sijoitukseen voi olla aikuisten päihderiippuvuudet, jotka luovat arjesta epävarmaa, heikentävät lasten ja nuorten turvallisuudentunnetta ja siten vaikuttavat kiintymyssuhteiden muodostumiseen ja laatuun. Näissä tilanteissa lapset ja nuoret tarvitsevat välittämisen sanoittamista ja osoittamista entistä vahvemmin.

Rakkaus on radikaali keino auttaa ja tukea. Jokainen haluaa tuntea olonsa hyväksytyksi. Rakkuden eri muodoilla pystymme ottamaan lasten ja nuorten tarpeet huomioon ja vastaamaan niihin kaikissa sijaishuollonprosessin vaiheissa.

#hyvämeissä #rakkauslastensuojelussa #yhdessäkoettua

Kuva: Anna-Maria Koskinen