KUKA VALVOO? MITÄ VALVOTAAN? MIKSI VALVOTAAN?

Sijaishuollon tehtävä on olla koti. Oikein valittu sijaishuoltopaikka on lastensuojelun tärkeimpiä tehtäviä.

Lapsen ja nuoren tulee olla turvassa sijaishuollossa. Lapsi saa olla lapsi, nuori saa olla nuori.

Tärkeintä on se, että lapsen ja nuoren kanssa arjessa elävät ihmiset ovat sellaisia, joille voi kertoa huolista ja iloista.