Vertaisuus – Toimenpide-ehdotukset

Jaetut kokemukset vahvistavat ihmisten välisiä suhteita, rakentavat yhteisöjä ja koko yhteiskuntaa. Kun yhteys toisiin kasvaa, ymmärrämme itseämme ja toisiamme paremmin. Tulevaisuuden näkymät avautuvat, kun ihminen ei ole enää menneisyytensä vanki.

Vertaistuen tarjoaminen lapsille, nuorille ja aikuisille on ammattilaisten tehtävä. Vertaistuella voi olla iso merkitys selviytymisen kannalta.

Kun vertaisuuteen liitetään kehittämis- ja vaikuttamistyö, puhutaan kokemusasiantuntijuudesta; vertaisuudesta kumpuavasta kehittämistyöstä. Kokemus siitä, että voi auttaa toisia omien kokemusten avulla, antaa voimaa. Parhaimmillaan tämä tarjoaa lisää tietoisuutta lastensuojelusta, tuo näkyväksi hyvät käytännöt ja toimet, jotka tarvitsevat korjausliikkeitä. Jotta vertaisuudelle ja kokemusasiantuntijuudelle löytyy tilaa, tarvitaan myös toimenpiteitä järjestelmään.

Toimenpide-ehdotukset nousevat Yhdessä Koettua kiertueelta painottuen siihen, mitä lastensuojelussa pitää edelleen vahvistaa.

#hyvämeissä #yhdessäkoettua