Porin KOHDATESSA!? -seminaarissa 22.5. Satanuoret esittelivät kohtaamisen 6 periaatetta. Kohtaamisen arvoperustana on lasten ja nuorten näkeminen osaavina ja ajattelevina toimijoina. Heillä on ainutlaatuinen asiantuntijuus omasta hyvinvoinnistaan, ja heille tulee antaa aikaa ja tilaa kertoa siitä. Kaikilla on tärkeää sanottavaa omista kokemuksistaan ja tavoistaan pärjätä elämässä. Kaikki kaipaavat inhimillistä kohtaamista, jonka Satanuorten 6 Koota mahdollistaa.

#hyvämeissä #yhdessäkoettua