Kaikille sijoitetuille nuorille pitää antaa perustiedot lastensuojelun valvonnasta vastaavista viranomaisista sekä siitä, miten ja kenelle epäkohdista voi valittaa. Kyseessä on lasten, nuorten ja heidän perheidensä ihmisoikeudet ja oikeusturva.

Valtion valvottava järjestettyä sijaishuoltoa! Nuoren asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on oltava tietoinen roolistaan perhehoitoa valvovana viranomaisena.

Viranomaisten suorittaman valvonnan lisäksi meidän tulisi kuitenkin lisätä myös lastensuojelun vertaisarviointia. Asiakkaiden on oltava mukana suoritettavassa valvonnassa.

#hyvämeissä #yhdessäkoettua