Käytetty kieli ja tapa puhua muodostavat mielikuvia siitä, kuinka helppoa tai vaikeaa on päästä elämäntilanteissa eteenpäin. Lastensuojelussa käytetään yleisesti käsitteitä, jotka koetaan jännitteisinä tai syrjivinä. Näitä käsitteitä ovat muun muassa kodin ulkopuolelle sijoitettu lapsi, sijaislapsi ja huostaanotto. Asiakkaat ovat yksilöitä, eivät ”tapauksia”. Nämä termit ovat kielellisiä ansoja, jotka leimaavat lapsen sekä hänen ystäväpiirissään, yhteisössään että julkisessa keskustelussa. Sen vuoksi termistöä tulee uudistaa lastensuojelun asiakkaita enemmän voimauttavammaksi, kunnioittavammaksi ja inhimillisemmäksi.

Kaikki se hyvä meissä: viedään yhdessä lastensuojelu 2020-luvulle!

#hyvämeissä #yhdessäkoettua