Yhdessä Koettua – mitä tavoittelemme?

Pesäpuu ry yhteistyökumppaneineen lähtee mukaan juhlistamaan itsenäisyyttä tuomalla juhlavuoden keskiöön sijoitettujen lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tarinat.

Yhdessä Koettua on osa Valtioneuvoston Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.

Yhdessä Koettua -tapahtumakokonaisuus sisältää seminaareja, taidenäyttelyitä, konsertteja ja kohtaamisen foorumeita Helsingissä, Tampereella, Porissa, Jyväskylässä, Kuopiossa sekä Oulussa. Kiertue huipentuu Helsingissä pidettävään päätösjuhlaan 31.10.

Kiertuetta voi seurata ja siihen voi osallistua myös internetin kautta. Hankkeen nettisivuilta ja Facebookista löytyy tapahtumakokonaisuuteen liittyviä uutisia ja tarinoita, kuvia ja tunnelmia.

Miksi Yhdessä Koettua?

Yhdessä Koettua -tapahtumakokonaisuuden tehtävänä on vaikuttaa suuren yleisön asenteisiin ja ennakkoluuloihin lastensuojelua kohtaan. Se purkaa lastensuojeluun liittyvää leimaa tuomalla esiin lasten, nuorten ja perheiden moninaiset tarinat sijaishuollossa. Lastensuojelun kuvaa ja kokemusmaailmaa avataan monipuolisin keinoin. Jakamalla tietoa pyrimme hälventämään ennakkoluuloja ja vahvistaa lasten ja nuorten unelmia sekä toiveikkuutta elämää kohtaan.

Yhdessä Koettua saattaa yhteen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, jotka haluavat edistää lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten hyvinvointia. Mukana on lastensuojelun, tieteen, taiteen, talouden ja politiikan edustajia sekä yksityisiä henkilöitä. Yhteinen tavoite – tekeminen ja yhteistyö niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla – vahvistaa yhteenkuulumisen tunnetta. Yhdessä voimme saada muutosta aikaiseksi.

Kyseessä on ainutlaatuinen yhteistyöhanke, jossa taidelähtöisyys, sosiaalipolitiikka ja historian näkökulmat yhdistyvät lasten ja nuorten omaan taiteeseen, nähdyksi tulemiseen ja kuulemiseen sekä kokemusasiantuntijuuteen. Taiteen avulla Yhdessä Koettua -tapahtumakokonaisuus onnistuu monin tavoin ilmaisemaan lastensuojelun positiiviset vaikutukset lasten, nuorten ja perheiden elämään.

Toiminnan päätavoitteena on liittää lastensuojelun todellisuus osaksi itsenäisen Suomen historiaa, tehdä näkyväksi lastensuojelun asiakkaina olleiden lasten ja nuorten kokemuksia, avartaa julkisuudessa vallitsevaa kuvaa lastensuojelusta ja heikentää siihen liitettyä negatiivista leimaa.